Últimos Videos‎ > ‎

Otros videos



Chu Sup Tsang, la tradición de Nalanda en Ourense

Vídeo de YouTube


PUYA DE FUEGO (2010)

Vídeo de YouTube



RECUERDOS EN MENORCA DE KHEN RIMPOCHE


Vídeo de YouTube


ENTRONIZACION COMO ABAD DE GANDEN SHARTSE

DE KHEN RIMPOCHE TAMDING GYATSO


Vídeo de YouTube